Chức năng chính của Quốc hội Hàn Quốc là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quốc hội Hàn Quốc có 4 chức năng chính: - Thiết lập luật pháp vì nhân dân - Lên dự toán ngân sách sẽ dùng ở đâu, vào việc gì - Kiểm tra xem cơ quan hành pháp có thực hiện nghiệp vụ đúng luật không - Có quyền phủ quyết khi tổng thống ra quyết định trọng đại.
Trả lời
Quốc hội Hàn Quốc có 4 chức năng chính: - Thiết lập luật pháp vì nhân dân - Lên dự toán ngân sách sẽ dùng ở đâu, vào việc gì - Kiểm tra xem cơ quan hành pháp có thực hiện nghiệp vụ đúng luật không - Có quyền phủ quyết khi tổng thống ra quyết định trọng đại.