Giám đốc công an Tỉnh có cấp bậc hàm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Từ đại tá trở lên
Trả lời
Từ đại tá trở lên