Chức năng của văn học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học văn mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong công việc và cuộc sống. Bởi lẽ văn học có nhiều chức năng: chức năng thẩm mĩ ( hướng con người đến cái đẹp), chức năng nhận thức ( nhận biết thế giới), chức năng giáo dục ( giáo dục con người những điều hay lẽ phải),... Văn chương giúp chúng ta có cái nhìn đa diện và nhiều chiều, vì vậy mà khả năng giải quyết các công việc sẽ dễ dàng hơn những ngành khoa học khác vì người học văn biết nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Văn học là vẻ đẹp, văn học là cuộc sống, người học văn có thể làm nhiều ngành nghề như báo chí, lãnh đạo, quản lí nhân lực,...Cuộc sống thiếu văn học sẽ là một cuộc sống thật buồn tẻ và văn chương sẽ luôn là hành trang quý giá, là người bạn đồng hành cho những ai yêu văn, say mê về nó.
Trả lời
Học văn mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong công việc và cuộc sống. Bởi lẽ văn học có nhiều chức năng: chức năng thẩm mĩ ( hướng con người đến cái đẹp), chức năng nhận thức ( nhận biết thế giới), chức năng giáo dục ( giáo dục con người những điều hay lẽ phải),... Văn chương giúp chúng ta có cái nhìn đa diện và nhiều chiều, vì vậy mà khả năng giải quyết các công việc sẽ dễ dàng hơn những ngành khoa học khác vì người học văn biết nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Văn học là vẻ đẹp, văn học là cuộc sống, người học văn có thể làm nhiều ngành nghề như báo chí, lãnh đạo, quản lí nhân lực,...Cuộc sống thiếu văn học sẽ là một cuộc sống thật buồn tẻ và văn chương sẽ luôn là hành trang quý giá, là người bạn đồng hành cho những ai yêu văn, say mê về nó.