Chức năng nào của tiền tệ là chức năng cơ bản nhất và vì sao?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

✔️Chức năng đo lường và tính toán giá trị chính là chức năng cơ bản nhất của tiền tệ:

- Vì, dựa vào thực tế bạn có thể thấy hàng hóa trao đổi thông qua vật trung gian là tiền, nó thể hiện lên được giá trị của hàng hóa là bao nhiêu lần, người ta đo gạo bằng ký, đo chiều cao bằng mét, thì tiền là thước đo giá trị hàng hóa thể hiện rõ ràng nó giá trị bao nhiêu.

😊 Sức lao động cũng được coi là hàng hóa ( theo đinh nghĩa triết học Mac, Lên - Nin nhé :DD , vào nó cũng có giá trị trao đổi, quy đổi thành tiền.

Từ đó, nó phản ánh sức lao động tạo ra hàng hóa đó là bao nhiêu, so với sức lao động tạo ra hàng hóa khác như thế nào.

VD: - 2 tiếng lao động ra một sản phẩm rồi trao đổi ----> số tiền bạn nhận được 2 đồng.

- 2 tiếng bạn lao động ra một sản phẩm rồi trao đổi ----> số tiền bạn nhận được 6 đồng.

Cùng năng xuất làm việc 2 tiếng nhưng giá trị hoàn toàn khác nhau.

- Khi đó, bạn mới có thể đánh giá sức lao động bản thân mình mà điều chỉnh lại sức lao động lại hoặc thay đổi cách thức lao động, làm sao cho giá trị được gia tăng theo một kỳ vọng khác mình mong muốn.

- Bạn có tự hỏi sức lao động cv của mình sao không giá trị hơn sức lao động của người khác không chính là do chúng ta chưa có phương thức lao động đạt hiệu quả cao thế thôi. Thế nên, chúng ta cần cải thiện khả năng lao động của mình hơn thông qua phương thức ( cách làm việc, công cụ hỗ trợ,...) ----> để gia tăng tiền, cũng như gia tăng giá trị bản thân mình.

- Thực tế bây giờ, sinh viên ra trường đương nhiên phải cạnh tranh sức lao động rất nhiều, một là bạn làm việc với mức lương thấp như đa số SV mới ra trường, hai là bạn được trả lương cao hơn so với đa số sức lao động khác. Nó cũng phản ánh giá trị của bạn, vì tiền là thước đo giá trị mà.

👉Còn bạn có quan điểm như thế nào, nếu được cho mình xin lượt quan tâm tài khoản noron của mình nhé.

Trả lời

✔️Chức năng đo lường và tính toán giá trị chính là chức năng cơ bản nhất của tiền tệ:

- Vì, dựa vào thực tế bạn có thể thấy hàng hóa trao đổi thông qua vật trung gian là tiền, nó thể hiện lên được giá trị của hàng hóa là bao nhiêu lần, người ta đo gạo bằng ký, đo chiều cao bằng mét, thì tiền là thước đo giá trị hàng hóa thể hiện rõ ràng nó giá trị bao nhiêu.

😊 Sức lao động cũng được coi là hàng hóa ( theo đinh nghĩa triết học Mac, Lên - Nin nhé :DD , vào nó cũng có giá trị trao đổi, quy đổi thành tiền.

Từ đó, nó phản ánh sức lao động tạo ra hàng hóa đó là bao nhiêu, so với sức lao động tạo ra hàng hóa khác như thế nào.

VD: - 2 tiếng lao động ra một sản phẩm rồi trao đổi ----> số tiền bạn nhận được 2 đồng.

- 2 tiếng bạn lao động ra một sản phẩm rồi trao đổi ----> số tiền bạn nhận được 6 đồng.

Cùng năng xuất làm việc 2 tiếng nhưng giá trị hoàn toàn khác nhau.

- Khi đó, bạn mới có thể đánh giá sức lao động bản thân mình mà điều chỉnh lại sức lao động lại hoặc thay đổi cách thức lao động, làm sao cho giá trị được gia tăng theo một kỳ vọng khác mình mong muốn.

- Bạn có tự hỏi sức lao động cv của mình sao không giá trị hơn sức lao động của người khác không chính là do chúng ta chưa có phương thức lao động đạt hiệu quả cao thế thôi. Thế nên, chúng ta cần cải thiện khả năng lao động của mình hơn thông qua phương thức ( cách làm việc, công cụ hỗ trợ,...) ----> để gia tăng tiền, cũng như gia tăng giá trị bản thân mình.

- Thực tế bây giờ, sinh viên ra trường đương nhiên phải cạnh tranh sức lao động rất nhiều, một là bạn làm việc với mức lương thấp như đa số SV mới ra trường, hai là bạn được trả lương cao hơn so với đa số sức lao động khác. Nó cũng phản ánh giá trị của bạn, vì tiền là thước đo giá trị mà.

👉Còn bạn có quan điểm như thế nào, nếu được cho mình xin lượt quan tâm tài khoản noron của mình nhé.

Chắc đây là câu hỏi bài tập trong môn Nhập môn tài chính tiền tệ phải không nhỉ? Mình được học thì Chức năng thước đo giá trị là chức năng cơ bản nhất, quan trọng nhất của tiền bạn nha. May quá vừa học xong còn lưu trong Notion đây này :)))

https://cdn.noron.vn/2022/04/01/32172391410037748-1648802110.png

Theo bạn nhiệm vụ của sinh viên là tự làm bài tập hay không biết làm thì hỏi mọi người? Giải thích luôn giúp mình vì sao cái:D :D

Trả lời : Chức năng trao đổi vì đó là lí do tiền tệ ra đời.