Cần phải làm thủ tục gì để được cấp bằng sáng chế?

  1. Luật pháp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

luật pháp

,

thấu ngành hiểu nghề

vấn đề này liên quan tới luật thì mình xin mời chị

Lena Et Films
và anh
Ninh Phạm
nha, bạn đợi phản hồi từ anh chị nha.

Trả lời

vấn đề này liên quan tới luật thì mình xin mời chị

Lena Et Films
và anh
Ninh Phạm
nha, bạn đợi phản hồi từ anh chị nha.