Vì sao quan chức Mỹ khó có cơ hội tham nhũng?

  1. Xã hội

Mặc dù đã tụt hạng khỏi danh sách 20 nước ít tham nhũng nhất trên thế giới theo thống kê của tổ chức Minh bạch Quốc tế nhưng Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những nước có quan chức ít tham nhũng. Có phải là nhờ công của OGE không?

Từ khóa: 

xã hội

OGE (United States Office of Government Ethics) - Cơ quan Đạo đức chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan này được lập ra như kiểu đội phòng chống tham nhũng ý, cấp bậc không cao nhưng có quyền lực rất lớn, giám đốc cơ quan do chính Tổng thống bổ nhiệm.

Trả lời

OGE (United States Office of Government Ethics) - Cơ quan Đạo đức chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan này được lập ra như kiểu đội phòng chống tham nhũng ý, cấp bậc không cao nhưng có quyền lực rất lớn, giám đốc cơ quan do chính Tổng thống bổ nhiệm.

OGE là gì vậy bạn?

(Noron không có tính năng bình luận vào câu hỏi, mà chỉ có trả lời nên đành hỏi bằng cách trả lời vậy)

Mình có đọc một bài báo cách đây 10 năm thì đc biết ở Mẽo có 1 quy định là mỗi quan chức đều có quyền nhận quà từ các tổ chức cá nhân nhưng chỉ giới hạn từ 200$ trở xuống, nếu vượt phải nộp lại ngân sách quốc gia, nếu quanh co sẽ bị xử lý rất nặng, có vẻ đây cũng là 1 lý do nhỏ để tạo nên vấn đề khó tham nhũng ở Mẽo

Tôi không rành ở Mỹ, tôi chỉ biết ở Úc không có OGE, nhưng vẫn có mức độ minh bạch cao hơn Mỹ. Nên tôi nghĩ chuyện này không liên qua OGE.

Theo tôi nghĩ là do thói quen và văn hoá cộng thêm nền kinh tế nữa