Chúng ta có những rủi ro gì trong đời khi giao lưu quan hệ, tiếp xúc nhiều với xã hội?

  1. Xã hội

..
Từ khóa: 

xã hội

có 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực.

đầu tiên là tiêu cực: xh nhiều thành phần chơi cờ bạc, ma tuý, thuốc lắc, cần sa, thuốc lá, nhậu nhẹt, trộm cướp, đuỹ điếm, lừa đảo... dễ làm lạc lối, lệch lạc lối sống,..

tích cực : thu nạp kiến thức tốt vì va chạm nhiều đặc biệt nếu gặp người có kinh nghiệm chỉ bảo hợp lí. làm bản thân cứng cỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, góc nhìn đa dạng hơn,...

Trả lời

có 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực.

đầu tiên là tiêu cực: xh nhiều thành phần chơi cờ bạc, ma tuý, thuốc lắc, cần sa, thuốc lá, nhậu nhẹt, trộm cướp, đuỹ điếm, lừa đảo... dễ làm lạc lối, lệch lạc lối sống,..

tích cực : thu nạp kiến thức tốt vì va chạm nhiều đặc biệt nếu gặp người có kinh nghiệm chỉ bảo hợp lí. làm bản thân cứng cỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, góc nhìn đa dạng hơn,...

Chào bạn, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì nên hạn chế tiếp xúc nhé. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì nên tuân thủ quy định khoảng cách và nguyên tắc 5K. Ngoài ra chúng ta cũng nên tự giác khai báo y tế và cài Bluezone nữa.

Việt Nam quyết thắng đại dịch!