Chuyện hai đầu thành phố

  1. Sáng tác

d48d7f70cc5c11e7bb6b797a534a8e16Ở góc này thành phố 

Mây vần vũ khắp trời 

Em tạt vào hiên nhỏ 

Ào... ào ạt mưa rơi 


Ở góc kia thành phố 

Nắng đốt cháy tóc xù 

Anh đợi tàu tiến lại 

"Xích xình xịch... tu... tu" 


Sao đều trong thành phố 

Mưa nắng lại chẳng cùng? 

Em - anh như cách biệt 

Chẳng còn lại gì chung... 


Yo Le.7.8.2017

Từ khóa: 

thơ

,

thơ tình

,

sáng tác