[Clip] Làm sao để biết khi bạn đã no?

Có câu có thực mới vực được đạo. Lại có câu của Albert Einstein: Chiếc dạ dày trống không thể làm nên một nhà tư vấn chính trị tài ba. Có phải khi bụng đói thì thường đưa ra các quyết định thiếu lý trí? Nhưng ngược lại no quá thì làm sao? Bởi vì bạn biết đấy, cơ thể nhận biết no nhưng nếu não chưa no thì sao. Nếu tín hiệu xảy ra đồng thời thì đã không xảy ra tình trạng ăn quá nhiều và mới xảy ra no căng cả bụng mà ăn xong bạn mới biết =)) Cùng thử xem video nhé


Từ khóa: Khoa học

Nên ăn chậm nhai kỹ và ăn vừa đủ khẩu phần là ok rồi

Trả lời

Nên ăn chậm nhai kỹ và ăn vừa đủ khẩu phần là ok rồi

Ăn chưa no hẳn thì nên dừng lại rồi, thấy vừa bụng hết đói nhưng vẫn muốn ăn tiếp thì dừng thôi

Quan trọng là phải nhai chậm để thông tin kịp truyển lên bộ não