Có ai chưa có mảnh tình dắt dai không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

về tình yêu

,

tình yêu

Gần 40 mươi mùa lá rụng vẫn chưa hẹn hò yêu đương lần nào.....

Chắc tại mình ko đủ tốt 

Trả lời

Gần 40 mươi mùa lá rụng vẫn chưa hẹn hò yêu đương lần nào.....

Chắc tại mình ko đủ tốt 

Bạn không cô đơn đâu 😂