Có bao nhiêu hình tam giác được tạo ra?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

trig
Từ khóa: 

hình học

,

tam giác

,

hỏi xoáy đáp hay

Mình dùng tổ hợp để tính thì sẽ có: [(n+2)(n+1)(n+1):2] hình tam giác được tạo ra.

Lâu lắm rồi mk k hk mấy cái này, kb là đã xét hết các trường hợp chưa:))))

Trả lời

Mình dùng tổ hợp để tính thì sẽ có: [(n+2)(n+1)(n+1):2] hình tam giác được tạo ra.

Lâu lắm rồi mk k hk mấy cái này, kb là đã xét hết các trường hợp chưa:))))