Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cùi chỏ tay phải
Trả lời
Cùi chỏ tay phải
Tay phải

Tay phải

Tay phải
Tay phải