Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

Tất nhiên là tiền của chồng rồi.

Trả lời

Tất nhiên là tiền của chồng rồi.

ATM Card! Hi
Mình nghĩ là cầm đủ tài khoản từ face đến zalo. Từ game cho đến ATM chỉ cần láo nháo là bà vác chổi lùa từ đầu ngõ đến cuối phường.
Tiền

Cầm đầu... của chồng

Trái tim? Vì mình nghĩ người vợ nào cũng muốn chồng mình luôn chung thuỷ, trong mắt chỉ có mình.

Xin mạnh dạn dự đoán là tiền.

Tất