Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

Từ khóa: đố vui, Hỏi xoáy Đáp hay
ATM Card! Hi

Trả lời

ATM Card! Hi

Tất nhiên là tiền của chồng rồi.

Xin mạnh dạn dự đoán là tiền.

Tất
Tiền