Trong các loại bí thì bí gì không ăn được?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

Bí thư
Trả lời
Bí thư

Bí lối, bí bách, ko học bài, ...