1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mắt gì không nhìn thấy được?

Từ khóa: đố vui, Hỏi xoáy Đáp hay
Mắt cá chân...

Trả lời

Mắt cá chân...

Mắt cá

Mắt mù