Mắt gì không nhìn thấy được?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

Mắt cá chân...
Trả lời
Mắt cá chân...

Mắt cá

Mắt mù