Cách giải hạn khi bước vào năm tam tai?

  1. Tâm linh

Năm nay em chính thức bước vào năm đầu tam tai và gặp không ít chuyện xui. Mọi người có thể chia sẻ cách vượt qua những năm tam tai và phòng tránh như thế nào không ạ?
Từ khóa: 

tâm linh

Tam Tai, có người tin, có người không.

Có người thấy ma, và tin rằng thế giới âm có thật; có người không tin.

Tin hay không tin là quyền của mỗi người, tuy nhiên nếu bạn phủ bác không có, thì ko nghĩa là sự phủ bác đó chi phối đc chúng phải mất đi. Tam tai cũng vậy.

Tam Tai là điểm tích tụ thặng dư của thiện/ác nghiệp của quá khứ (quá khứ chứ ko phải là kiếp trc nhé). Tới chu kỳ Tam Tai, chúng nở ra.

Để tránh Tam Tai sẽ “cầu cứu” ai, và có thể bớt không?

Đức Phật không phải là thần linh ban phước giáng hoạ, nhưng pháp của Phật có chức năng tiêu tai, trường thọ, bằng chứng là Kinh Dược sư đã nói.

Vậy để “tiêu tai giải nạn” (có trong dấu nháy đôi nhé) thì nên tiếp cận giáo lý đức Phật, để từng bước “giải hạn” nhưng ko phải nghi lễ cầu cúng.

Trả lời

Tam Tai, có người tin, có người không.

Có người thấy ma, và tin rằng thế giới âm có thật; có người không tin.

Tin hay không tin là quyền của mỗi người, tuy nhiên nếu bạn phủ bác không có, thì ko nghĩa là sự phủ bác đó chi phối đc chúng phải mất đi. Tam tai cũng vậy.

Tam Tai là điểm tích tụ thặng dư của thiện/ác nghiệp của quá khứ (quá khứ chứ ko phải là kiếp trc nhé). Tới chu kỳ Tam Tai, chúng nở ra.

Để tránh Tam Tai sẽ “cầu cứu” ai, và có thể bớt không?

Đức Phật không phải là thần linh ban phước giáng hoạ, nhưng pháp của Phật có chức năng tiêu tai, trường thọ, bằng chứng là Kinh Dược sư đã nói.

Vậy để “tiêu tai giải nạn” (có trong dấu nháy đôi nhé) thì nên tiếp cận giáo lý đức Phật, để từng bước “giải hạn” nhưng ko phải nghi lễ cầu cúng.