Có cách nào xem phim đang chiếu ngoài rạp mà không cần ra rạp không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Có, bạn có thể xem phim đang chiếu rạp với bản CAM, do người đi xem dùng camera quay phim lại. Quay phim trong rạp là điều cấm kỵ nên phim bản cam là ăn cướp bản quyền. Và xem nó dễ mù mắt lắm vì camera tốt đến đâu mà quay phim lén + thiếu sáng, chất lượng ko thể nào gọi là chấp nhận được. Chưa kể còn đc khuyến mãi thêm cái vang của phòng chiếu, tạp âm và nhất là mấy cái thuyết minh tiếng Nga ngố :D. Nên nếu nghèo quá thì chờ ra bản đẹp rồi xem. Chứ xem lậu cùng lúc với rạp thì ko khuyến khích.

Trả lời

Có, bạn có thể xem phim đang chiếu rạp với bản CAM, do người đi xem dùng camera quay phim lại. Quay phim trong rạp là điều cấm kỵ nên phim bản cam là ăn cướp bản quyền. Và xem nó dễ mù mắt lắm vì camera tốt đến đâu mà quay phim lén + thiếu sáng, chất lượng ko thể nào gọi là chấp nhận được. Chưa kể còn đc khuyến mãi thêm cái vang của phòng chiếu, tạp âm và nhất là mấy cái thuyết minh tiếng Nga ngố :D. Nên nếu nghèo quá thì chờ ra bản đẹp rồi xem. Chứ xem lậu cùng lúc với rạp thì ko khuyến khích.