Thành ngữ tiếng Anh có từ chỉ mùa đông?

  1. Ngoại ngữ

Các bạn giúp mình tìm 1 số câu thành ngữ có từ chỉ mùa đông với ạ. Mình cảm ơn!

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Nhiều thành ngữ tiếng Anh chứa các từ liên quan đến mùa đông như băng, tuyết, nhưng lại có nghĩa hoàn toàn không liên quan.

1. Snowed under

Hãy tưởng tượng công việc của bạn giống như tuyết, nhiều vô kể khiến bạn không thể di chuyển. Thành ngữ "snowed under" mang nghĩa khi quá nhiều việc mà không biết bắt đầu từ đâu bạn như đang chìm trong tuyết.

Ví dụ: "I’d love to go shopping with you, but I’m snowed under with housework" (Tôi muốn đi mua sắm với bạn nhưng tôi quá bận với việc nhà).

2. Put something on ice

Xuất phát từ việc bạn hay để thực phẩm vào tủ đá bảo quản, thành ngữ này có nghĩa trì hoãn hoặc tạm dừng việc gì đó. Nếu muốn diễn đạt về các ý tưởng, nhiệm vụ hoặc dự án, bạn có thể dùng thành ngữ này.

Ví dụ: "Let’s put this project on ice until we hire more people to work on it" (Hãy tạm hoãn dự án này cho đến khi chúng ta tìm thêm được người để cùng thực hiện).

3. Not a snowball’s chance in hell

Thông thường địa ngục (hell) vẫn được mô tả nóng nực, do đó một quả cầu tuyết (snowball) sẽ bị tan chảy ngay lập tức nếu ở địa ngục. Khi sử dụng thành ngữ này, bạn ám chỉ việc gì đó hoàn toàn không có cơ hội xảy ra.

Chẳng hạn "Someone who doesn’t know how to swim probably has a snowball’s chance in hell of being an Olympic swimmer". (Người không biết bơi sẽ không có cơ hội trở thành vận động viên bơi lội Olympic).

Khi thêm từ "not", cụm từ không trở thành khẳng định (có cơ hội làm gì) mà mang nghĩa tiêu cực, phủ định mạnh mẽ hơn. Vì dụ: "He doesn’t have a snowball’s chance in hell of passing the class; He’s failed every exam this semester!" (Anh ta không có cơ hội vượt qua lớp học = Anh ta trượt mọi kỳ thi trong học kỳ này).

Thành ngữ này còn có thể đứng độc lập trong một cuộc hội thoại, mang nghĩa cảm thán "Không thể nào!".

4. When hell freezes over

Trong thành ngữ này, từ "hell" (địa ngục) lại xuất hiện. Vì địa ngục rất nóng nên việc đóng băng (freeze) là không thể xảy ra. Do đó, thành ngữ này cũng mang nghĩa phủ định, ám chỉ việc không bao giờ xảy ra vì địa ngục không thể đóng băng.

Ví dụ: "I’ll go on a date with you when hell freezes over" (Tôi sẽ hẹn hò với bạn khi địa ngục đóng băng = Tôi không bao giờ hẹn hò với bạn).

Trả lời

Nhiều thành ngữ tiếng Anh chứa các từ liên quan đến mùa đông như băng, tuyết, nhưng lại có nghĩa hoàn toàn không liên quan.

1. Snowed under

Hãy tưởng tượng công việc của bạn giống như tuyết, nhiều vô kể khiến bạn không thể di chuyển. Thành ngữ "snowed under" mang nghĩa khi quá nhiều việc mà không biết bắt đầu từ đâu bạn như đang chìm trong tuyết.

Ví dụ: "I’d love to go shopping with you, but I’m snowed under with housework" (Tôi muốn đi mua sắm với bạn nhưng tôi quá bận với việc nhà).

2. Put something on ice

Xuất phát từ việc bạn hay để thực phẩm vào tủ đá bảo quản, thành ngữ này có nghĩa trì hoãn hoặc tạm dừng việc gì đó. Nếu muốn diễn đạt về các ý tưởng, nhiệm vụ hoặc dự án, bạn có thể dùng thành ngữ này.

Ví dụ: "Let’s put this project on ice until we hire more people to work on it" (Hãy tạm hoãn dự án này cho đến khi chúng ta tìm thêm được người để cùng thực hiện).

3. Not a snowball’s chance in hell

Thông thường địa ngục (hell) vẫn được mô tả nóng nực, do đó một quả cầu tuyết (snowball) sẽ bị tan chảy ngay lập tức nếu ở địa ngục. Khi sử dụng thành ngữ này, bạn ám chỉ việc gì đó hoàn toàn không có cơ hội xảy ra.

Chẳng hạn "Someone who doesn’t know how to swim probably has a snowball’s chance in hell of being an Olympic swimmer". (Người không biết bơi sẽ không có cơ hội trở thành vận động viên bơi lội Olympic).

Khi thêm từ "not", cụm từ không trở thành khẳng định (có cơ hội làm gì) mà mang nghĩa tiêu cực, phủ định mạnh mẽ hơn. Vì dụ: "He doesn’t have a snowball’s chance in hell of passing the class; He’s failed every exam this semester!" (Anh ta không có cơ hội vượt qua lớp học = Anh ta trượt mọi kỳ thi trong học kỳ này).

Thành ngữ này còn có thể đứng độc lập trong một cuộc hội thoại, mang nghĩa cảm thán "Không thể nào!".

4. When hell freezes over

Trong thành ngữ này, từ "hell" (địa ngục) lại xuất hiện. Vì địa ngục rất nóng nên việc đóng băng (freeze) là không thể xảy ra. Do đó, thành ngữ này cũng mang nghĩa phủ định, ám chỉ việc không bao giờ xảy ra vì địa ngục không thể đóng băng.

Ví dụ: "I’ll go on a date with you when hell freezes over" (Tôi sẽ hẹn hò với bạn khi địa ngục đóng băng = Tôi không bao giờ hẹn hò với bạn).