1. Phong cách sống

Có hai việc phải cố gắng hạn chế, làm càng ít càng tốt:

1. Dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. --> nói thẳng ra là đừng có nhiều chuyện.

2. Dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình. --> đừng có dựa dẫm, phụ thuộc.

Từ khóa: Phong cách sống

Cũng tùy thôi. Thấy người đang đi trên lối vào hang hùm mà ko dài tay lôi họ lại sao được. => tùy ng, tùy việc, tùy thời, không phải cứ thuận tự nhiên là tốt.

Trả lời

Cũng tùy thôi. Thấy người đang đi trên lối vào hang hùm mà ko dài tay lôi họ lại sao được. => tùy ng, tùy việc, tùy thời, không phải cứ thuận tự nhiên là tốt.