Cơ hội nghề nghiệp của cư nhân khoa văn học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc: Nghiên cứu phê bình văn học: Nghiên cứu, phê bình là một loại hình tư duy khoa học về nghệ thuật, khám phá các giá trị văn chương và có tác dụng định hướng dư luận. Trở thành nhà nghiên cứu, phê bình văn học là một lựa chọn khá lí tưởng cho các bạn tốt nghiệp Cử nhân văn học. Bạn có thể là một cán bộ nghiên cứu làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... Báo chí truyền thông, xuất bản: Thực tế đời sống văn học và báo chí Việt Nam cho thấy không hiếm nhà văn đồng thời là nhà báo. Hoàn toàn có cơ sở để lý giải điều này, bởi văn học và báo chí gặp gỡ ở một đường biên và suy cho cùng, văn là âm bản của con người - cuộc đời; là phản ánh, suy ngẫm về hiện thực cuộc sống, xã hội qua lăng kính thâu nhận và thẩm định của người sáng tạo nên tác phẩm. Nếu là người có khả năng viết lách, bạn có thể trở thành cộng tác viên hoặc phóng viên chính thức của một tờ báo, một đài phát thanh - truyền hình; một biên tập viên cho các nhà xuất bản, tạp chí, website của các cơ quan, ban ngành,… Đó là những cơ hội tốt đang đón đợi các cử nhân Văn học.
Trả lời
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc: Nghiên cứu phê bình văn học: Nghiên cứu, phê bình là một loại hình tư duy khoa học về nghệ thuật, khám phá các giá trị văn chương và có tác dụng định hướng dư luận. Trở thành nhà nghiên cứu, phê bình văn học là một lựa chọn khá lí tưởng cho các bạn tốt nghiệp Cử nhân văn học. Bạn có thể là một cán bộ nghiên cứu làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn... Báo chí truyền thông, xuất bản: Thực tế đời sống văn học và báo chí Việt Nam cho thấy không hiếm nhà văn đồng thời là nhà báo. Hoàn toàn có cơ sở để lý giải điều này, bởi văn học và báo chí gặp gỡ ở một đường biên và suy cho cùng, văn là âm bản của con người - cuộc đời; là phản ánh, suy ngẫm về hiện thực cuộc sống, xã hội qua lăng kính thâu nhận và thẩm định của người sáng tạo nên tác phẩm. Nếu là người có khả năng viết lách, bạn có thể trở thành cộng tác viên hoặc phóng viên chính thức của một tờ báo, một đài phát thanh - truyền hình; một biên tập viên cho các nhà xuất bản, tạp chí, website của các cơ quan, ban ngành,… Đó là những cơ hội tốt đang đón đợi các cử nhân Văn học.