Cử nhân báo chí làm gì nếu không xin được việc ngành Báo chí?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trên thực tế, sinh viên được đào tạo ngành báo chí sau khi ra trường đều có thể đảm nhiệm các cương vị công tác trong và ngoài ngành Báo chí và Truyền thông. Hiện nay, ngoài công việc làm báo, có rất nhiều cựu sinh viên của khoa đã và đang làm việc tại các phòng chức năng thuộc Sở thông tin – Truyền thông, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch các tỉnh, các ban tuyên giáo tỉnh/huyện, văn phòng tỉnh/huyện uỷ, uỷ ban nhân dân các cấp, các công ty truyền thông, nhà xuất bản, nhân viên quan hệ công chúng trong các công ty, nhà máy… với những yêu cầu công việc hoàn toàn phù hợp với kiến thức chuyên môn.
Trả lời
Trên thực tế, sinh viên được đào tạo ngành báo chí sau khi ra trường đều có thể đảm nhiệm các cương vị công tác trong và ngoài ngành Báo chí và Truyền thông. Hiện nay, ngoài công việc làm báo, có rất nhiều cựu sinh viên của khoa đã và đang làm việc tại các phòng chức năng thuộc Sở thông tin – Truyền thông, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch các tỉnh, các ban tuyên giáo tỉnh/huyện, văn phòng tỉnh/huyện uỷ, uỷ ban nhân dân các cấp, các công ty truyền thông, nhà xuất bản, nhân viên quan hệ công chúng trong các công ty, nhà máy… với những yêu cầu công việc hoàn toàn phù hợp với kiến thức chuyên môn.