Tiêu chuẩn của thuốc mê gồm có những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khởi phát nhanh, khoảng cách an toàn rộng, giãn cơ hoàn toàn, không có tác dụng phụ ở liều điều trị
Trả lời
Khởi phát nhanh, khoảng cách an toàn rộng, giãn cơ hoàn toàn, không có tác dụng phụ ở liều điều trị