Cơ hội việc làm mà sinh viên chọn học ngành Văn học như thế nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học tại Trường Đại học Giáo Dục có khả năng làm việc trong các cơ quan hành chánh, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn học như văn hóa và thông tin, thư viện, báo chí, phát thanh truyền hình, bảo tàng, giảng dạy môn văn bậc trung học ở các trường trung học phổ thông ; làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá và kinh tế; làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục như Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trả lời
Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học tại Trường Đại học Giáo Dục có khả năng làm việc trong các cơ quan hành chánh, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn học như văn hóa và thông tin, thư viện, báo chí, phát thanh truyền hình, bảo tàng, giảng dạy môn văn bậc trung học ở các trường trung học phổ thông ; làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá và kinh tế; làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục như Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.