1. Phong cách sống

Có lẽ trong cuộc sống luôn cần chữ “ĐỦ”???

Có lẽ trong cuộc sống cái gì cũng cần " ĐỦ" .

✍🏻Đủ mất mát để thấy cần nhau,đủ đau thương để thấy hạnh phúc.

✍🏻 Đủ dại dột để biết khôn ngoan,đủ những sóng gió để biết yêu trời yên bể lặng và đủ những yêu thương để biết cuộc sống cần ta,người còn cần ta,ta còn cần MỈM CƯỜI và HẠNH PHÚC

➡️ Khi đã quăng mình vào nhiều cơn bão và sống sót từ nó,ta sẽ biết cái ngưỡng nào tinh thần ta còn đủ chịu được,sự yêu thương nào đủ khiến trái tim ta hồi sinh và ấm lại.

✍🏻 Tuổi trẻ cho ta sự liều lĩnh,trải nghiệm cho ta biết thế nào là đủ !! Sự trái khoáy trong cách dạy đỗ của ĐỜI là điều mỗi người luôn cần học được để tiếp tục SỐNG chứ không phải là TỒN TẠI. ❤️

➡️ Keep your face to your sunshine and you cannot see a shadowTừ khóa: phong cách sống
Nhân sinh hữu hạn, truy cầu vô hạn tất dĩ bại.
Mục tiêu đặt ra là hữu hạn, tức là tự giới hạn bản thân, tức là biết ĐỦ!
Hạnh phúc là biết ĐỦ. Những bậc đại năng truy cầu vô hạn, là chấp nhận đánh bạc với trời, lấy gì hạnh phúc? Không hạnh phúc thì truy cầu vô hạn để làm gì?

Trả lời

Nhân sinh hữu hạn, truy cầu vô hạn tất dĩ bại.
Mục tiêu đặt ra là hữu hạn, tức là tự giới hạn bản thân, tức là biết ĐỦ!
Hạnh phúc là biết ĐỦ. Những bậc đại năng truy cầu vô hạn, là chấp nhận đánh bạc với trời, lấy gì hạnh phúc? Không hạnh phúc thì truy cầu vô hạn để làm gì?

Rất hay, con người và lẽ sống, đây chính là một sự tác động tích cực cho mỗi người, mỗi ngày khi ta đọc ...