Có nên công nhận tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2?

Tiếng anh giúp ích rất nhiều trong công việc, cuộc sống hội nhập hiện nay. Vậy có nên công nhận tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2 không?

Từ khóa: tiếng anh, ngoại ngữ, Ngoại ngữ

Trước khi áp dụng thì vấn đề đặt ra là việc dạy tiếng Anh ở nước ta hiện nay có áp dụng vào cuộc sống được không? Hầu hết nếu muốn giao tiếp được tiếng Anh thì phụ huynh phải đầu tư cho con em mình đi học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc cho bé học từ nhỏ tại trường Quốc tế chứ học tiếng Anh trong trường công hầu hết là viết và ngữ pháp chứ có được học nghe hay nói đâu.

Trả lời

Trước khi áp dụng thì vấn đề đặt ra là việc dạy tiếng Anh ở nước ta hiện nay có áp dụng vào cuộc sống được không? Hầu hết nếu muốn giao tiếp được tiếng Anh thì phụ huynh phải đầu tư cho con em mình đi học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc cho bé học từ nhỏ tại trường Quốc tế chứ học tiếng Anh trong trường công hầu hết là viết và ngữ pháp chứ có được học nghe hay nói đâu.

PEOPLE TEND TO FEAR OF SOMETHING THEY DON'T KNOW. WHEN THEY ALREADY KNEW IT, FEAR IS TURNED INTO POWER!