Có nên đi chân trần đá bóng hay không?

  1. Thể thao

  2. Sức khoẻ

Mình có ông anh đi đá banh là auto chân trần thôi, ổng kêu đá vậy mới thật, mới đã chứ mang giày bị trơn, dễ trượt, nóng chân với tiếp xúc bóng không được chắc. Vậy anh em chơi bóng nghĩ sao về vấn đề đá bóng chân trần và không cần mang giày?

Từ khóa: 

bóng đá

,

chân trần

,

thể thao

,

sức khoẻ

Tùy người bạn ơi, như đám bạn mình lúc đi thì full combo đầy đủ. Khi vào sân thì cũng cởi hết cởi áo cởi giày, chân trần. Nhưng khi đá với đội khác mang giày thì thường cũng phải mang, không họ sút bay móng như chơi 
Trả lời
Tùy người bạn ơi, như đám bạn mình lúc đi thì full combo đầy đủ. Khi vào sân thì cũng cởi hết cởi áo cởi giày, chân trần. Nhưng khi đá với đội khác mang giày thì thường cũng phải mang, không họ sút bay móng như chơi