Có nên du học?

  1. Du học

Có nên đi du học hay là học đại học trong nước

Từ khóa: 

du học

Có, đơn giản là bạn có thể trải nghiệm độc lập tự lo mọi thứ 1 mình, điều đấy giúp bạn trưởng thành hơn. Tự giải quyết vấn đề và chí ít bạn cũng có thể thấy 1 mặt trời mọc ở đất nước khác như nào, như con ếch ra khỏi cái giếng của nó tới vùng khác vậy.

Trả lời

Có, đơn giản là bạn có thể trải nghiệm độc lập tự lo mọi thứ 1 mình, điều đấy giúp bạn trưởng thành hơn. Tự giải quyết vấn đề và chí ít bạn cũng có thể thấy 1 mặt trời mọc ở đất nước khác như nào, như con ếch ra khỏi cái giếng của nó tới vùng khác vậy.