Có nên nghỉ học để tìm kiếm việc làm ?

  1. Phong cách sống

Gia đình không đủ điều kiện để lo việc học phí, sinh hoạt của em trên sài gòn nữa. Em dự định sẽ nghĩ học 1 năm để đi làm kiếm tiền, sau đó quay lại vừa học vừa làm tiếp. Em là sinh viên năm nhất, như vậy liệu có ổn không? sợ một khi nghỉ thì em không có cơ hội quay lại trường nữa :((
Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ riêng trong trường hợp này, vì bạn có thể gặp rủi ro là không thể quay lại trường nữa, thì bạn không nên nghỉ học để kiếm việc làm. Bởi cách đó có thể là một giải pháp ngắn hạn (có thêm chút tiền trang trải cuộc sống ở sg, nhưng không được bao nhiêu đâu, mình bảo đảm luôn, trừ phi bạn giỏi làm hẳn một startup kinh doanh cái gì đó mà không cần nhiều vốn).

Nếu gia đình bạn thực sự không đủ điều kiện, thì mình nghĩ có 1 giải pháp tình thế là xin nợ học phí. Hãy cố gắng học cho thật giỏi nghề chuyên môn của mình, 3 năm thôi, nhưng 30 năm sau đó bạn sẽ thấy dễ thở hẳn, nếu so với sự lựa chọn bỏ học và tham gia lực lượng lao động không bằng cấp.

Trả lời

Mình nghĩ riêng trong trường hợp này, vì bạn có thể gặp rủi ro là không thể quay lại trường nữa, thì bạn không nên nghỉ học để kiếm việc làm. Bởi cách đó có thể là một giải pháp ngắn hạn (có thêm chút tiền trang trải cuộc sống ở sg, nhưng không được bao nhiêu đâu, mình bảo đảm luôn, trừ phi bạn giỏi làm hẳn một startup kinh doanh cái gì đó mà không cần nhiều vốn).

Nếu gia đình bạn thực sự không đủ điều kiện, thì mình nghĩ có 1 giải pháp tình thế là xin nợ học phí. Hãy cố gắng học cho thật giỏi nghề chuyên môn của mình, 3 năm thôi, nhưng 30 năm sau đó bạn sẽ thấy dễ thở hẳn, nếu so với sự lựa chọn bỏ học và tham gia lực lượng lao động không bằng cấp.