Những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng có nhận thức được bệnh tật của họ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Còn tùy vào bệnh nữa, có những bệnh lý, người bệnh có thể biết và nhận thức được nhưng không thể kiểm soát được bản thân, ví dụ trầm cảm chẳng hạn, nhiều khi cảm xúc tiêu cực ập đến bất ngờ không rõ nguyên nhân, dù bạn biết nhưng chẳng thể thay đổi được.
Trả lời
Còn tùy vào bệnh nữa, có những bệnh lý, người bệnh có thể biết và nhận thức được nhưng không thể kiểm soát được bản thân, ví dụ trầm cảm chẳng hạn, nhiều khi cảm xúc tiêu cực ập đến bất ngờ không rõ nguyên nhân, dù bạn biết nhưng chẳng thể thay đổi được.