Với bạn đâu là những cách tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

chất lượng cuộc sống

,

cải thiện cuộc sống

,

cuộc sống

,

kỹ năng mềm

Mình nghĩ đầu tư thời gian rèn luyện sức khoẻ thể chất có thể giúp cải thiện cuộc sống theo nhiều cách. Bạn sẽ khoẻ lên, cả tinh thần lẫn thể chất. Khi tập luyện cơ thể cũng tiết ra các hoocmon giúp mình cảm thấy sảng khoái. Sức khoẻ là nền tảng của mọi thứ, nếu bạn mất sức khoẻ thì cũng không thể áp dụng bất cứ hình thức cải thiện cuộc sống nào khác được.

Trả lời

Mình nghĩ đầu tư thời gian rèn luyện sức khoẻ thể chất có thể giúp cải thiện cuộc sống theo nhiều cách. Bạn sẽ khoẻ lên, cả tinh thần lẫn thể chất. Khi tập luyện cơ thể cũng tiết ra các hoocmon giúp mình cảm thấy sảng khoái. Sức khoẻ là nền tảng của mọi thứ, nếu bạn mất sức khoẻ thì cũng không thể áp dụng bất cứ hình thức cải thiện cuộc sống nào khác được.