Bạn thấy một người như thế nào thì đáng bị gọi là nhàm chán?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

nhàm chán

,

tính cách

,

chán

,

cá tính

,

đáng chán

,

tâm lý học

Chẳng biết gì khác ngoài công việc thường ngày của mình, chẳng đi đâu khác ngoài tp mình sống hoặc đất nước mình sống. Không có nhiều hội bạn bè khác nhau, ở trường thì chỉ chơi với hội những đứa cùng ngành thậm chí cùng lớp. Không có ý định mở rộng phạm vi học thuật ngoài ngành học hiện tại của bản thân. Ngày 24h chẳng làm gì nhiều nhặt ngoài lướt facebook, xem phim. Chết cha kể ra hồi sao thấy giống bản thân mình quá 😂😭

Trả lời

Chẳng biết gì khác ngoài công việc thường ngày của mình, chẳng đi đâu khác ngoài tp mình sống hoặc đất nước mình sống. Không có nhiều hội bạn bè khác nhau, ở trường thì chỉ chơi với hội những đứa cùng ngành thậm chí cùng lớp. Không có ý định mở rộng phạm vi học thuật ngoài ngành học hiện tại của bản thân. Ngày 24h chẳng làm gì nhiều nhặt ngoài lướt facebook, xem phim. Chết cha kể ra hồi sao thấy giống bản thân mình quá 😂😭

Như mình nè, suốt ngày chỉ công việc và nghiên cứu khoa học.Đi chơi cũng ngại, lãng mạn thì không...nói chung mình tự thấy mình rất nhàm chán 😭