Có nước nào phải dùng tới nhiều múi giờ khác nhau?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đài Loan, Philippin, Trung Quốc, Bruney... chậm hơn 2 giờ so với Nhật Bản, Triều Tiên. Chậm hơn 3 giờ so với Papua Newguinea. Chậm hơn 4 giờ so với New Calcdonia... Chẳng hạn khi ở Việt Nam là 9 giờ tối, thì ở Bắc Kinh là 10 giờ tối , ở New York là 9 giờ sáng, ở London là 2 giờ chiều, Paris là 3 giờ chiều... Những nước quá rộng như Australia , Brazil, Indonesia, Mexico, Nga... thì cùng trong một nước vẫn phải sử dụng vài múi giờ khác nhau.
Trả lời
Đài Loan, Philippin, Trung Quốc, Bruney... chậm hơn 2 giờ so với Nhật Bản, Triều Tiên. Chậm hơn 3 giờ so với Papua Newguinea. Chậm hơn 4 giờ so với New Calcdonia... Chẳng hạn khi ở Việt Nam là 9 giờ tối, thì ở Bắc Kinh là 10 giờ tối , ở New York là 9 giờ sáng, ở London là 2 giờ chiều, Paris là 3 giờ chiều... Những nước quá rộng như Australia , Brazil, Indonesia, Mexico, Nga... thì cùng trong một nước vẫn phải sử dụng vài múi giờ khác nhau.