Có phải các hãng phát triển thiết bị thông minh đang ngày càng xa rời nhu cầu thực sự của người dùng?

  1. Phát triển sản phẩm

Các thiết bị thông minh ngày nay ngày càng nhiều tiện ích, nhưng được bao nhiêu % những tiện ích đó là hữu ích với người dùng? Có phải các nhà phát triển sản phẩm đang ngày càng xa rời nhu cầu của người dùng mà cứ chạy theo cập nhật tính năng, không còn quan tâm vấn đề của người dùng là gì?

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

,

thiết bị thông minh

,

phát triển sản phẩm

Rõ ràng rồi. Nếu 1 cái iPhone X bạn bán 3 năm mới ra đt thì tới năm thứ 2 đã chả còn mấy ng mua mới nữa rồi. Vậy bạn phải đổi mới đt để 1 năm họ đổi đt ít nhất 1 lần. Và ko lẽ Xs max cũng giống X thì ai mua làm gì. Chưa kể ifan lại nhìn sang Samfan rồi kêu ca ko có này ko có nọ. Thế là nhà phát triển cứ đưa ra những cái mới, lạ. Và miễn là sản phẩm thay đổi, tất nhiên là tốt lên nhưng cũng gồm quá nhiều, ng dùng ko dùng hết nhưng lại chẳng quan tâm. Vậy thì nhà sx cứ phát triển liên tục thôi. Và mỗi năm, ng tiêu dùng lại phải đổi đt 2 lần, mặt dù cái cũ còn chưa mò ra hết mọi ngóc ngách 😤😤

Trả lời

Rõ ràng rồi. Nếu 1 cái iPhone X bạn bán 3 năm mới ra đt thì tới năm thứ 2 đã chả còn mấy ng mua mới nữa rồi. Vậy bạn phải đổi mới đt để 1 năm họ đổi đt ít nhất 1 lần. Và ko lẽ Xs max cũng giống X thì ai mua làm gì. Chưa kể ifan lại nhìn sang Samfan rồi kêu ca ko có này ko có nọ. Thế là nhà phát triển cứ đưa ra những cái mới, lạ. Và miễn là sản phẩm thay đổi, tất nhiên là tốt lên nhưng cũng gồm quá nhiều, ng dùng ko dùng hết nhưng lại chẳng quan tâm. Vậy thì nhà sx cứ phát triển liên tục thôi. Và mỗi năm, ng tiêu dùng lại phải đổi đt 2 lần, mặt dù cái cũ còn chưa mò ra hết mọi ngóc ngách 😤😤