Cơ chế hoạt động của chiếc que thử thai. Tại sao khi que xuất hiện "2 vạch" thì kết luận là có thai?

  1. Kiến thức chung

Có phải que thử thai hoạt động dựa trên nguyên lý của các vi khuẩn/tế bào/ hay kháng thể kháng nguyên nào đó không ạ?

Từ khóa: 

que thử thai

,

kháng nguyên

,

kháng thể

,

kiến thức chung

Nó dựa trên các hoocmon, cụ thể là beta-HGC (Human chorionic gonadotropin). Khi thuốc thử (được tạo thành hình vạch thứ 2 trên que thử) phản ứng với hoocmon trên nó sẽ làm chuyển sang màu đỏ. Và ... bingo, chuẩn bị đặt tiệc cưới thôi. 😱😱

Trả lời

Nó dựa trên các hoocmon, cụ thể là beta-HGC (Human chorionic gonadotropin). Khi thuốc thử (được tạo thành hình vạch thứ 2 trên que thử) phản ứng với hoocmon trên nó sẽ làm chuyển sang màu đỏ. Và ... bingo, chuẩn bị đặt tiệc cưới thôi. 😱😱