Tại sao khi trời rét người ta thường bón tro bếp để tránh cho cây chết rét?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

chăm sóc cây

,

khoa học

Vì trong tro bếp có nhiều kali. Mà kali đối với cây thì có vai trò chủ yếu trong việc chuyển hoá năng lượng trong quá trình đồng hoá các chất dinh dưỡng của cây. Từ đó làm tăng khả năng chịu rét của cây và các tác động bên ngoài nói chung.

Trả lời

Vì trong tro bếp có nhiều kali. Mà kali đối với cây thì có vai trò chủ yếu trong việc chuyển hoá năng lượng trong quá trình đồng hoá các chất dinh dưỡng của cây. Từ đó làm tăng khả năng chịu rét của cây và các tác động bên ngoài nói chung.