Có phải Noron hack lượt like không?

  1. Noron

Mỗi lần mình trả lời câu hỏi thì thấy tự động một nát sau có khoảng 7 lượt like. Đó rõ ràng là một điều không công tâm, mình bạch của trang Noron
Từ khóa: 

noron

Để làm gì....
Trả lời
Để làm gì....