Nhà Hồ không được lòng dân?

  1. Lịch sử

Mình đọc sách báo VN hay nói nhà Hồ thất bại trước quân Minh là do không được lòng dân.Vậy không được lòng dân thì dân không quyết tâm đánh giặc Mình sao? 
Hãy đó chỉ là ngụy biện của học giả người Việt để bớt nhục nhã cho thất bại trước nhà Minh trong lịch sử?
Từ khóa: 

lịch sử

Thật ra thì lòng dân ở đây là cách nói thời xưa thôi. Quyền lực và uy tín vẫn nằm trong tay các quý tộc từng vùng. Thời đó Nhà Trần phong tước, phong hầu qua nhiều đời cho con cháu họ trải khắp Bắc Hà. Khi nhà Hồ cướp ngôi là không kịp ổn định đất nước, tiêu diệt phe phái hậu duệ nhà Trần. Đương nhiên việc huy động được lực lượng mạnh nhất chống giặc là không thể bởi quý tộc thân với nhà Trần vẫn còn cay sợ quyền lợi của mình bị tước khi nhà Hồ ổn định. Đây có lẽ là gốc rễ của vấn đề mà mình tìm hiểu qua một số tài liều từ thời Lê Sơ. 

Trả lời

Thật ra thì lòng dân ở đây là cách nói thời xưa thôi. Quyền lực và uy tín vẫn nằm trong tay các quý tộc từng vùng. Thời đó Nhà Trần phong tước, phong hầu qua nhiều đời cho con cháu họ trải khắp Bắc Hà. Khi nhà Hồ cướp ngôi là không kịp ổn định đất nước, tiêu diệt phe phái hậu duệ nhà Trần. Đương nhiên việc huy động được lực lượng mạnh nhất chống giặc là không thể bởi quý tộc thân với nhà Trần vẫn còn cay sợ quyền lợi của mình bị tước khi nhà Hồ ổn định. Đây có lẽ là gốc rễ của vấn đề mà mình tìm hiểu qua một số tài liều từ thời Lê Sơ.