Cách để trả lời điểm mạnh được lòng nhà tuyển dụng?

  1. Hướng nghiệp

  2. Kỹ năng mềm

Mọi người thường hỏi về điểm yếu nhưng không hiểu tại sao mình không thể tìm được điểm mạnh của bản thân.

Từ khóa: 

điểm mạnh

,

nhà tuyển dụng

,

hướng nghiệp

,

kỹ năng mềm

Tuỳ tính chất công việc mà bạn ứng tuyển mà bạn chọn điểm mạnh phù hợp nhé!

  • Với loại công việc đòi hỏi tính sáng tạo, chủ động như Marketing: thì tính tự học, tìm tòi, nghiên cứu sẽ cao..

  • Với loại công việc như Chăm sóc KH: thì là khả năng lắng nghe, giải quyết tình huống...

  • Với loại công việc không có tính biến động như kế toán: thì là sự kiên nhẫn, tính chính xác...

Một số điểm mạnh chung cho các ngành nghề thì có thể kể đến: Sự chủ động học, hỏi, có trách nhiệm.... Khi liệt kê điểm mạnh thì bạn cũng cho thấy việc bạn ứng dụng nó vào trong công việc như nào thay vì nói suông là có trách nhiệm, chăm chỉ...sẽ thuyết phục nhà tuyển dụng hơn rất nhiều.

Trả lời

Tuỳ tính chất công việc mà bạn ứng tuyển mà bạn chọn điểm mạnh phù hợp nhé!

  • Với loại công việc đòi hỏi tính sáng tạo, chủ động như Marketing: thì tính tự học, tìm tòi, nghiên cứu sẽ cao..

  • Với loại công việc như Chăm sóc KH: thì là khả năng lắng nghe, giải quyết tình huống...

  • Với loại công việc không có tính biến động như kế toán: thì là sự kiên nhẫn, tính chính xác...

Một số điểm mạnh chung cho các ngành nghề thì có thể kể đến: Sự chủ động học, hỏi, có trách nhiệm.... Khi liệt kê điểm mạnh thì bạn cũng cho thấy việc bạn ứng dụng nó vào trong công việc như nào thay vì nói suông là có trách nhiệm, chăm chỉ...sẽ thuyết phục nhà tuyển dụng hơn rất nhiều.

Mình luôn trả lời điểm mạnh là có TRÁCH NHIỆM với công việc, luôn có tinh thần CẦU TIẾN, chịu được ÁP LỰC :) bạn có thể tham khảo xem nhé vì người tài xung quanh rất nhiều nhưng có chịu được trách nhiệm với bản thân, với chính công việc mình đang làm hay không thì không phải ai cũng làm được ^^

Bạn không nên trình bày điểm mạnh của mình bằng cách liệt kê ra đâu mà nên có dẫn chứng cụ thể. Điểm mạnh cũng nên phù hợp, liên quan và giúp đỡ được trong công việc mà bạn ứng tuyển.

Mình nghĩ bạn nên xem xét kỹ các yêu cầu của nhà tuyển dụng và chọn lọc điểm mạnh phù hợp với các yêu cầu đó, thậm chí khi được nhận vào làm thì điểm mạnh đó của bạn sẽ phát huy được tác dụng và nâng cao hiệu quả công việc ^^

Bạn cần xác định xem điểm mạnh của bạn về các yếu tố như: Kiến thức, Kỹ năng,...được đúc kết từ các kinh nghiệm từ khi đi học hay trong cuộc sống là gì. Mọi người thường tự so sánh điểm mạnh của mình với người khác rồi thấy đấy là điểm yếu của mình ^^ Bạn nên nhận định xem bản thân có năng lực nào nổi trội hơn so với khả năng của bản thân nhé! Chúc bạn thành công