Việt Nam chậm phát triển là do dân số tăng quá khủng khiếp?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Bỏ qua các vẫn đề về chính sách bao cấp hay Mỹ bao vây cấm vận. Tất nhiên là nhiều vấn đề sau này nữa nhưng đây là một phạm trù mình muốn bàn. Thì liệu việc tăng dân số không tưởng có phải là nguyên nhân khiến Việt Nam chậm phát triển.

Năm 1975, Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Dân số miền Bắc là 30 triệu, miền Nam là 19 triệu, tổng là 49 triệu.

Tới năm 1994 đã tăng lên 72,5 triệu. Năm 2003 là 80 triệu. Năm 2013 là 90 triệu. Mới nhất là năm ngoái đã tăng lên 98,8 triệu.

Mình thấy, thời ông bà ai cũng 5-7 người con. Thế hệ bố mẹ cô gì chú bác không được đầu tư vào con người nhiều. Thậm chí ngày xưa có bác hàng xóm còn nói một câu mà mình nhớ mãi: "Học giỏi thì cũng đi làm công ty thôi". Rõ ràng đẻ nhiều đã reo một hệ quả kéo lùi đất nước. Ví dụ đẻ 1-2 đứa thì còn cho nó học đại học, đủ tiền tích lũy giúp nó khởi nghiệp. Còn đẻ nhiều thì học hết lớp 12 là hết nghĩa vụ tống đi công nhân hết tự mà kiếm ăn.

Dân số tăng nhanh quá, giờ đất ở quê cũng phải tỉ này tỉ kia mới mua được.

Từ khóa: 

dân số

,

gia tăng dân số

,

lịch sử

,

xã hội