Tại sao có BTS?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

Nếu bạn hỏi về ban nhạc của Hàn thì mình chịu nhưng nếu hỏi về viên thông thì mình biết.

BTS là trạm thu phát song không dây được cố định ở trên các cột tháp cao. Nó có tác dụng chuyền tín hiệu đến số điện thoại cần liên lạc. Nhờ có nó mà công nghệ điện thoại không dây, điện thoại di động mới được phát triển.

Trả lời

Nếu bạn hỏi về ban nhạc của Hàn thì mình chịu nhưng nếu hỏi về viên thông thì mình biết.

BTS là trạm thu phát song không dây được cố định ở trên các cột tháp cao. Nó có tác dụng chuyền tín hiệu đến số điện thoại cần liên lạc. Nhờ có nó mà công nghệ điện thoại không dây, điện thoại di động mới được phát triển.