Có phương nào giúp học tiếng anh thật hiệu quả không ?

Từ khóa: ngoại ngữ, english debate, Ngoại ngữ
Cách nhanh nhất là thực hành

Trả lời

Cách nhanh nhất là thực hành
Tải những ứng dụng dạy học tiếng anh về cách phát âm, các phần mềm ôn tập từ vựng, ngữ pháp hoặc nếu bạn sống những nơi có nhiều người nước ngoài bạn có thể nhờ họ nói chuyện với bạn hoặc dạy bạn cách phát âm, người nước ngoài rất thân thiện nên bạn k cần sợ,....