Cơ thể mỗi người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào?

  1. Kiến thức chung

Tế bào loại nào nhỏ nhất, loại nào to nhất? Tế bào thần kinh có bị hao tổn dần đi theo tuổi tác hay không?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo các nhà sinh học Pháp thì số tế bào trong cơ thế của một người trưởng thành là 100 nghìn tỉ. Tế bào lớn nhất là tế bào trứng của phụ nữ. Tế bào nhỏ nhất là tế bào 1 tinh trùng.Thể tích của một noãn tương đương với thể tích của 175.000 tinh trùng, số lượng tế bào thần kinh là 100 tỉ nhưng mỗi ngày sẽ mất đi khoảng 1 triệu tế bào. Đến 60 tuổi còn lại chừng 14 tỉ tế bào thần kinh (neurone). Trong mỗi tế bào có chứa 46 nhiễm sắc thể (22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính). Chỉ có tế bào hồng cầu là không có nhân và không có nhiễm sắc thể (chúng không tự sinh sản). Nhiễm sắc thể chứa một chất quyết định tính di truyền của mỗi người đó là axit đêuxiribônucleic, gọi tắt là ADN. ADN là một sợi xoắn kép có tốc độ tái sinh cực kỳ nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày cơ thể tổng hợp ra được thêm một số lượng ADN dài khoảng... 500 triệu km (!). Mỗi đoạn ADN chứa đủ lượng thông tin để tổng hợp ra 1 protein được gọi là 1 gen. Hiện nay người ta cho rằng số loại protein trong mỗi cơ thể người là vào khoảng 100.000 (cũng có nghĩa là mỗi người có khoảng ít ra là 100.000 gen khác nhau).
Trả lời
Theo các nhà sinh học Pháp thì số tế bào trong cơ thế của một người trưởng thành là 100 nghìn tỉ. Tế bào lớn nhất là tế bào trứng của phụ nữ. Tế bào nhỏ nhất là tế bào 1 tinh trùng.Thể tích của một noãn tương đương với thể tích của 175.000 tinh trùng, số lượng tế bào thần kinh là 100 tỉ nhưng mỗi ngày sẽ mất đi khoảng 1 triệu tế bào. Đến 60 tuổi còn lại chừng 14 tỉ tế bào thần kinh (neurone). Trong mỗi tế bào có chứa 46 nhiễm sắc thể (22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính). Chỉ có tế bào hồng cầu là không có nhân và không có nhiễm sắc thể (chúng không tự sinh sản). Nhiễm sắc thể chứa một chất quyết định tính di truyền của mỗi người đó là axit đêuxiribônucleic, gọi tắt là ADN. ADN là một sợi xoắn kép có tốc độ tái sinh cực kỳ nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày cơ thể tổng hợp ra được thêm một số lượng ADN dài khoảng... 500 triệu km (!). Mỗi đoạn ADN chứa đủ lượng thông tin để tổng hợp ra 1 protein được gọi là 1 gen. Hiện nay người ta cho rằng số loại protein trong mỗi cơ thể người là vào khoảng 100.000 (cũng có nghĩa là mỗi người có khoảng ít ra là 100.000 gen khác nhau).