Con nhện không biết bay sao chúng chăng được mạng nhện ở tít trên cao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhện nhả tơ nhờ một tuyến tơ ở chung quanh hậu môn. Trong cơ thể, tơ nhện có dạng lỏng. Khi được phun ra ngoài thì đặc lại ngay thành sợi, nhện có nhiều cách chăng tơ rất thông minh. Thường thì nhện bò lên cành cao, thả ra một chùm tơ. Gió làm bay chùm tơ này sang cành cây gần đó. Chúng sẽ bò theo sợi tơ này và tiếp tục nhả tơ dần để dệt thành một mạng lưới chằng chịt rất đẹp. Cũng có thể nhện leo lên cao rồi thả dần sợi tơ xuống. Sau đó chúng thả mình theo sợi tơ này xuống mặt đất rồi tiếp tục vừa nhả tơ vừa leo dần lên bức tường hay thân cây gần đấy tới ngang chiều cao ban đầu chúng cuốn dần sợi tơ lại để tạo ra một sợi cáp bắc ngang giữa hai mặt tường hay hai cành cây. Nhện sẽ bò qua bò lại nhiều lần để liên tục nhả tơ làm cho sợi này to dần lên. Có lúc chúng làm hai sợi song song nhau theo cách này rồi mới chăng tiếp các sợi ngang, sợi dọc khác.
Trả lời
Nhện nhả tơ nhờ một tuyến tơ ở chung quanh hậu môn. Trong cơ thể, tơ nhện có dạng lỏng. Khi được phun ra ngoài thì đặc lại ngay thành sợi, nhện có nhiều cách chăng tơ rất thông minh. Thường thì nhện bò lên cành cao, thả ra một chùm tơ. Gió làm bay chùm tơ này sang cành cây gần đó. Chúng sẽ bò theo sợi tơ này và tiếp tục nhả tơ dần để dệt thành một mạng lưới chằng chịt rất đẹp. Cũng có thể nhện leo lên cao rồi thả dần sợi tơ xuống. Sau đó chúng thả mình theo sợi tơ này xuống mặt đất rồi tiếp tục vừa nhả tơ vừa leo dần lên bức tường hay thân cây gần đấy tới ngang chiều cao ban đầu chúng cuốn dần sợi tơ lại để tạo ra một sợi cáp bắc ngang giữa hai mặt tường hay hai cành cây. Nhện sẽ bò qua bò lại nhiều lần để liên tục nhả tơ làm cho sợi này to dần lên. Có lúc chúng làm hai sợi song song nhau theo cách này rồi mới chăng tiếp các sợi ngang, sợi dọc khác.