Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam với 2 tiêu chí : Bắt nguồn từ Việt Nam và chảy trong lãnh thổ Việt nam dài nhất
Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km (364 dặm) và lưu vực 38.600 km² (14.910 mi2).

Theo: kyluc.vn

Trả lời

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam với 2 tiêu chí : Bắt nguồn từ Việt Nam và chảy trong lãnh thổ Việt nam dài nhất
Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km (364 dặm) và lưu vực 38.600 km² (14.910 mi2).

Theo: kyluc.vn