Con đường nào dài nhất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Dài hay không tự do bản thân định đoạt.
Trả lời
Dài hay không tự do bản thân định đoạt.

Con đường đến điểm cuối lòng tham con người.

Đường đời

đường đời