Thủ tục, quy trình thành lập Hợp tác xã như thế nào?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

hợp tác xã

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Bạn muốn thành lập HTX thì cần làm những bước sau:

Bước 1: Tuyên truyền, vận động để có ít nhất 07 người tự nguyện tham gia HTX; xây dựng Phương án kinh doanh; chuẩn bị Hội nghị thành lập HTX theo Điều 19 Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị thành lập HTX theo Điều 20 Luật HTX năm 2012.

Bước 3: Đăng ký thành lập HTX với Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi HTX đóng trụ sở chính theo Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

Trả lời

Bạn muốn thành lập HTX thì cần làm những bước sau:

Bước 1: Tuyên truyền, vận động để có ít nhất 07 người tự nguyện tham gia HTX; xây dựng Phương án kinh doanh; chuẩn bị Hội nghị thành lập HTX theo Điều 19 Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị thành lập HTX theo Điều 20 Luật HTX năm 2012.

Bước 3: Đăng ký thành lập HTX với Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi HTX đóng trụ sở chính theo Nghị định 193/2013/NĐ-CP.