18 điều người lao động nên biết để tự bảo vệ mình

  1. Kiến thức chung

cd1cd2cd3cd4cd5cd6

Hiện nay, nhiều công ty, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và Công đoàn. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng chấp hành đúng, đủ. Vậy nên mình xin được cung cấp đến các bạn 18 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.

Trân trọng./.

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có cái mình còn chưa biết
Trả lời
Có cái mình còn chưa biết