1. Marketing

Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) sẽ thay đổi ngành marketing như thế nào?

Với sự gia tăng của thực tế ảo (VR), chúng ta có thể sử dụng nó trong nhiều tình huống khác nhau theo nhiều cách sáng tạo từ y tế đến quảng cáo đến tư pháp và hầu như sẽ phát triển mạnh trong nhiều năm tiếp theo.

Bạn có biết triển lãm Sài Gòn có mưa chứ? Việc sử dụng công nghệ VR và AR, thậm chí còn có cả Real-time Mapping đã làm mình bất ngờ vì đó là những yếu tố lôi cuốn giới trẻ Sài thành đến với triển lãm.

Hay trong dự án của #SaveSonDoong, việc sử dụng công nghệ thực tế ảo đã khiến cho giới trẻ quan tâm đến sự kiện, muốn tìm hiểu hang Sơn Đoòng và từ đó dành nhiều quan tâm hơn cho dự án.

Đối với mình, VR và AR là một công cụ rất mới được giới marketing nhắm đến trong các dự án phát triển sau này. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cách marketing hiện tại thế nào nếu bị bão hòa?

(Ảnh: triển lãm Sơn Đòong Virtual Reality)

Từ khóa: marketing, virtual reality, augmented reality, thực tế ảo, thực tế tăng cường, marketing

Hôm trước mình không đến triển lãm Sài Gòn Có Mưa của anh Maxk Nguyễn được. Hôm đấy sử dụng VR và AR như nào bạn nhỉ? :D

Trả lời

Hôm trước mình không đến triển lãm Sài Gòn Có Mưa của anh Maxk Nguyễn được. Hôm đấy sử dụng VR và AR như nào bạn nhỉ? :D