Công ty bạn đang có những khóa đào tạo nào?

 1. Quản trị doanh nghiệp

Mình đang muốn tìm hiểu xem phần đào tạo nội bộ của các doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào?

Từ khóa: 

đào tạo doanh nghiệp

,

quản trị doanh nghiệp

Em không còn làm trong doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên trước đây em là một chuyên viên đào tạo nội bộ của doanh nghiệp.

Thường trong doanh nghiệp sẽ có các khóa cơ bản như sau:

 • Đào tạo hội nhập
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả/nghệ thuật ứng xử
 • Team work (thường sẽ outsource hoặc lồng vào team building)
 • Kỹ năng lãnh đạo (thường gửi đi training nếu số lượng ít)
 • Kỹ năng bán hàng (thường là hay thuê ngoài)
 • Tương tác hiệu quả/Chăm sóc khách hàng nội bộ
 • Chăm sóc khách hàng
 • Các nghiệp vụ đặc thù (do phòng ban tự đào tạo)
 • Thái độ làm việc hiệu quả
 • 5S, ISO
 • An toàn vệ sinh lao động, PCCC (bắt buộc - theo luật)
 • an toàn vệ sinh thực phẩm (tùy thuộc vào ngành nghề công ty kinh doanh)
Trả lời

Em không còn làm trong doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên trước đây em là một chuyên viên đào tạo nội bộ của doanh nghiệp.

Thường trong doanh nghiệp sẽ có các khóa cơ bản như sau:

 • Đào tạo hội nhập
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả/nghệ thuật ứng xử
 • Team work (thường sẽ outsource hoặc lồng vào team building)
 • Kỹ năng lãnh đạo (thường gửi đi training nếu số lượng ít)
 • Kỹ năng bán hàng (thường là hay thuê ngoài)
 • Tương tác hiệu quả/Chăm sóc khách hàng nội bộ
 • Chăm sóc khách hàng
 • Các nghiệp vụ đặc thù (do phòng ban tự đào tạo)
 • Thái độ làm việc hiệu quả
 • 5S, ISO
 • An toàn vệ sinh lao động, PCCC (bắt buộc - theo luật)
 • an toàn vệ sinh thực phẩm (tùy thuộc vào ngành nghề công ty kinh doanh)

Mình đang làm việc cho một tập đoàn sản xuất khá lớn của Nhật, trong một năm thì đủ loại training luôn, từ training chung của công ty cho đến training chuyên môn của các phòng ban. Như công ty mình, lúc mới nhận việc sẽ có 2,5 ngày training về Nội quy công ty, Lớp học về An toàn - vì bên mình làm sản xuất nên rất quan trọng việc này, làm cũng bài bản, Training các quy trình chung của công ty như vào cổng thế nào, ăn trưa mấy giờ, ăn trưa xong phải làm gì, v.v. Đến khi vào công ty rồi thì mỗi năm bọn mình sẽ có lớp học An toàn hàng năm, rồi các phòng ban như Kế toán, Purchase, hay Pháp chế, v.v. đều sẽ training cho các bộ phận về kiến thức chuyên môn tổng quát cũng như các quy trình bên mình vì nó áp dụng chung cho các bộ phận để mọi người nắm được. Ngoài ra, nội bộ các phòng ban cũng sẽ có các lớp training chuyên môn thường xuyên, cái này bọn mình sẽ thuê các công ty tư vấn chuyên môn bên ngoài như các hãng luật, công ty kế kiểm để thực hiện chuyên môn nâng cao cho nhân viên.