Bạn muốn công ty mình tổ chức thêm những khóa đào tạo nào?

  1. Giáo dục

  2. Quản trị doanh nghiệp

Từ khóa: 

đào tạo doanh nghiệp

,

giáo dục

,

quản trị doanh nghiệp

Giá mà có khóa đào tạo tán gái thì anh em thợ máy như chúng tớ đăng ký ngay và luôn. Đếm sơ sơ chỗ mình có khoảng chục anh FA trong xưởng. 
Trả lời
Giá mà có khóa đào tạo tán gái thì anh em thợ máy như chúng tớ đăng ký ngay và luôn. Đếm sơ sơ chỗ mình có khoảng chục anh FA trong xưởng. 

Những khóa học ngắn về lĩnh vực nghệ thuật, để giải tỏa stress, để tăng giá trị bản thân. Ví dụ: chơi nhạc cụ, vẽ tranh, làm đồ handmade,...